รู้ไว้ก่อนป้องกันก่อน ! กับ 4 โรคระบาดยอดฮิตที่มากับช่วงฤดูฝน

เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝน อากาศก็เริ่มเย็นลงและมีความชื้นที่เพิ่มขึ้น เป็นสาเหตุที่ทำให้เชื้อโรคหลายชนิดสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายขึ้น โดยโรคระบาดที่มักจะพบบ่อยในช่วงฤดูฝนมีหลายกลุ่มดังนี้ กลุ่มระบบทางเดินหายใจ กลุ่มโรคติดต่อทางน้ำดื่มและอาหาร กลุ่มโรคที่มียุงเป็นพาหะ และกลุ่มติดเชื้อทางบาดแผลหรือเยื่อบุผิวหนัง ไปดูกันว่าเราจะสามารถรับมือกับและป้องกันกับโรคเหล่านี้ได้อย่างไร

กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ

โรคไข้หวัดใหญ่ : ซึ่งปัจจุบันมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ H3N2 และโรคไข้หวัดนกที่มีแหล่งแพร่ระบาดมาจากสัตว์ปีก เชื้ออาจมีการผสมข้ามสายพันธุ์กับเชื้อไข้หวัดใหญ่ในคนที่อยู่ในช่วงระบาดในฤดูฝนได้

อาการ : ไข้สูง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ มีน้ำมูกและไอร่วมด้วย ภาวะแทรกซ้อนที่มักพบในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงคือ ภาวะปอดอักเสบ

คำแนะนำ : ใช้ผ้าปิดจมูก ล้างมือบ่อยๆ

กลุ่มโรคติดต่อทางน้ำดื่มและอาหาร

โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน : เกิดจากการรับประทานอาหารที่มีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหารที่ลำไส้ รวมไปถึงโรคบิด ไทฟอยด์ อาหารเป็นพิษ

อาการ : ท้องเสีย ถ่ายเหลวเป็นน้ำ อาจมีไข้ ปวดบิดในท้อง และหากติดเชื้อ บิดอาจมีมูกหรือเลือดอุจจาระปนได้

คำแนะนำ : กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ

กลุ่มโรคที่มียุงเป็นพาหะ

โรคไข้เลือดออก : ซึ่งกว่าร้อยละ 80 เป็นยุงลายที่อยู่ในบ้าน ซึ่งจะวางไข่ในน้ำที่ขังอยู่ตามที่ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีโรคไข้สมองอักเสบเจอี (Japanese Encephalitis) และโรคมาลาเรียที่ต้องระวัง

อาการ : ผู้ป่วยระยะแรกจะมีอาการเหมือนการติดเชื้อไวรัสทั่วไป ได้แก่ อาการไข้ปวดเมื่อยตามตัว อาจมีอาการปวดกระดูกมาก ไข้จะสูงอยู่ประมาณ 2-7 วัน หลังจากนั้นไข้จะลดลง พร้อมกับอาการเลือดออกผิดปกติ มือเท้าเย็นหรือช็อกได้

คำแนะนำ : ทายากันยุง อยู่ห่างจากที่ยุงชุม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์

กลุ่มโรคติดเชื้อผ่านทางบาดแผล และเยื่อบุผิวหนัง

โรคฉี่หนู (Leptospirosis) : มักพบการติดเชื้อชนิดนี้ได้ในสุนัขหรือสัตว์ตามฟาร์ม เช่น สุกร โค กระบือ รวมถึงสัตว์จำพวกหนู ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ คือ เกษตรกร คนงานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ คนหาปลาตามแหล่งน้ำจืด ผู้ที่ทำงานขุดท่อระบายน้ำ และคนที่ย่ำน้ำในที่น้ำท่วมขังนานๆ เป็นต้น

อาการ : ไข้สูงเฉียบพลัน ปวดศีรษะ มักปวดกล้ามเนื้อบริเวณน่องและโคนขาอย่างรุนแรง ตาแดง ประมาณร้อยละ 5-10 ของผู้ป่วยโรคนี้อาจมีอาการรุนแรง เช่น ดีซ่าน ไตวาย หรือช็อกได้

คำแนะนำ : ไม่ลุยน้ำขัง ใส่รองเท้าบูท

นอกจากนี้หากเริ่มมีอาการป่วย และหากจำเป็นต้องกินยาลดไข้ ควรจะปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรจะดีที่สุด ข้อควรระวังคือไม่ควรกินยาในกลุ่มแอสไพรินเด็ดขาด เพราะอาจจะส่งผลอันตรายกับบางโรคได้ อย่างเช่นโรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคฉี่หนู เป็นอันตรายร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้