ผู้หญิง

ยาแก้ปวด กินถูกวิธี ชีวิตปลอดภัย ใครบ้างที่ควรกินอย่างระมัดระวัง ?

ยาแก้ปวด มักเป็นยาที่ถูกใช้บ่อยๆ ในผู้ที่มีอาการปวดหรือมีไข้ แต่สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว การเลือกใช้ยาแก้ปวดนั้นจะต้องระวังเป็นพิเศษ เรามาดูกันว่ามีโรคใดบ้างที่ควรระมัดระวังในการกินยาแก้ปวด

1. ยาพาราเซตามอล (Paracetamol)

ยาพาราเซตามอลเป็นยาแก้ปวด ลดไข้ ผู้ที่เป็นโรคตับควรระวังในการกินยาพาราเซตามอล เพราะอาจเกิดอันตรายได้ นอกจากนี้ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ เพราะอาจเกิดพิษต่อตับได้มากขึ้น

2. ยาบรรเทาอาการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) เช่น ไอบูโพรเฟน (Ibuprofen)

เป็นยาที่ใช้แก้ปวด ลดไข้ และสามารถบรรเทาอาการอักเสบได้ ควรกินยาหลังอาหารทันที แล้ว ดื่มน้ำตามมากๆ โดยผู้ที่เป็นโรคตับ โรคไต ผู้ที่เป็นโรคหอบหืด ผู้ที่มีแผลในทางเดินอาหารระยะเฉียบพลันผู้ที่มีภาวะการแข็งตัวของเลือดบกพร่อง ผู้ที่อยู่ระหว่างการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด หญิงมีครรภ์และหญิงที่ให้นมบุตร ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาในกลุ่มนี้

จะเห็นได้ว่า ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถใช้ ยาแก้ปวด ได้อย่างปลอดภัย ดังนั้น ไม่ควรหาซื้อยามาใช้เอง ก่อนใช้ยาต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาทุกครั้ง

เกี่ยวกับผู้หญิง

เคล็ดลับสุขภาพ

You may also like...